Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Dokumenty a tlačivá

Rozpočty obce


Rozpočty obce pre rok 2023

Rozpočtový harmonogram na rok 2023
download (253 kB)

Schválený rozpočet na roky 2023-2025
download (523 kB)


Rozpočty obce pre rok 2022

Rozpočtový harmonogram na rok 2022
download (63 kB)

Schválený rozpočet na roky 2022-2024
download (520 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2022
download (358 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022
download (246 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022
download (421 kB)


Rozpočty obce pre rok 2021

Schválený rozpočet na roky 2021-2023
download (512 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2021
download (63 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2021
download (358 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021
download (421 kB)


Rozpočty obce pre rok 2020

Rozpočtový harmonogram na rok 2020
download (62 kB)

Schválený rozpočet na roky 2020-2022
download (507 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2020
download (68 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2020
download (107 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2020
download (333 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020
download (468 kB)


Rozpočty obce pre rok 2019

Schválený rozpočet na roky 2019-2021
download (81 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2019
download (62 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2019
download (68 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2019
download (68 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019
download (75 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019
download (80 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2019
download (80 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2019
download (80 kB)


Rozpočty obce pre rok 2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020
download (475 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2018
download (61 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2018
download (71 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2018
download (65 kB)

Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2018
download (72 kB)

Zmena rozpočtu č. 5 na rok 2018
download (116 kB)


Rozpočty obce pre rok 2017

Schválený rozpočet na roky 2017-2019
download (567 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2017
download (64 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2017
download (56 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2017
download (80 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2017
download (80 kB)

Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2017
download (49 kB)


Rozpočty obce pre rok 2016

Schválený rozpočet na roky 2016-2018
download (100 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2016
download (56 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2016
download (70 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2016
download (97 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2016
download (57 kB)


Rozpočty obce pre rok 2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015
download (81 kB)

Schválený rozpočet 2015-2017
download (113 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2015
download (115 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2015
download (115 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2015
download (65 kB)

Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2015
download (67 kB)


Rozpočty obce pre rok 2014

Schválený rozpočet na roky 2014-2016
download (117 kB)

Rozpočtový harmonogram na rok 2014
download (81 kB)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2014
download (80 kB)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2014
download (79 kB)

Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2014
download (84 kB)

Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2014
download (85 kB)

Zmena rozpočtu č. 5 na rok 2014
download (88 kB)


Rozpočty obce pre rok 2013

Rozpočtový harmonogram obce Krásna Ves na r. 2013
download (36 kb)

Návrh rozpočtu obce Krásna Ves na r 2013-2015 k pripomienkovaniu
download (100 kb)

Návrh rozpočtu obce Krásna Ves na r 2013-2015 po úprave a pripomienkovaní finančnou komisiou
download (100 kb)

Schválený rozpočet na roky 2013 - 2015
download (110 kb)

Zmena rozpočtu 2013 č.1
download (83 kb)

Zmena rozpočtu 2013 č.2
download (88 kb)

Zmena rozpočtu 2013 č.3
download (84 kB)

Zmena rozpočtu 2013 č.4
download (86 kB)

Zmena rozpočtu 2013 č.5
download (88 kB)

Monitorovacia správa obce Krásna Ves k 30.06.2013
download (536 kB)


Rozpočty obce pre rok 2012

Programový rozpočet na rok 2012-2014
download (129 kb)

Schválený finančný rozpočet na rok 2012-2014
download (139 kb)

Zmena rozpočtu 2012 č.1
download (48 kb)

Zmena rozpočtu 2012 č.2
download (218 kb)

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2012
download (528 kb)

Zmena rozpočtu 2012 č.3
download (82 kb)

Zmena rozpočtu 2012 č.4
download (86 kb)


Rozpočty obce pre rok 2011

Programový rozpočet na rok 2011
download (89 kb)

Schválený Financný rozpočet 2011
download (145 kb)

Plnenie rozpočtu za I. štvrtrok 2011
download (141 kb)

Plnenie rozpočtu k 30.6.2011
download (124 kb)

Monitorovacia správa k 30.06.2011
download (484 kb)

Zmena rozpočtu č.1 na rok 2011
download (124 kb)

Plnenie rozpočtu k 30.9.2011
download (132 kb)

Zmena rozpočtu č.2 na rok 2011
download (121 kb)

Zmena rozpočtu č.3 na rok 2011
download (83 kb)

Zmena rozpočtu č.4 na rok 2011
download (153 kb)


Rozpočty obce pre rok 2010

Návrh rozpočtu na 2010-2012
download (116 kb)

Komentár k rozpočtu 2010
download (125 kb)

Schválený rozpočet na 2010-2012
download (118 kb)

Schválený prog. rozp. 2010
download (302 kb)

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2010
download (91 kb)

Zmena rozpočtu č.2 na rok 2010
download (78 kb)

Zmena rozpočtu č.3 na rok2010
download (89 kb)

Monitorovacia sprava k 30.06.2010
download (53 kb)


Rozpočty obce pre rok 2009

Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2009
download (88 kb)

Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2009
download (84 kb)

Zmena rozpočtu č.3 na rok 2009
download (91 kb)

Plnenie rozpočtu Obce Krásna Ves k 19.11.2009
download (123 kb)


Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283