Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2023
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2023-01-09 Z 2023/001 Dodatok č. 3 k zmulve o odvoze a zneškodnení odpadu
2023-01-13 Z 2023/001 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2022-02-03 Z 2023/003 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
2023-04-18 Z 2023/004 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
2023-04-17 Z 2023/005 Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva uživať digitálny archivačný sustém zosnulých
2023-04-17 Z 2023/006 Zmluva o združenej dodáve elektriny pre zraniteľného odberateľa mimo domácnosti
2023-04-24 Z 2023/007 Zmluva o spracovaní osobných údajov
2023-04-24 Z 2023/008 Zmluva o vytvorení webových stránok
2023-04-24 Z 2023/009 Zmluva o prevádzke webového sídla - mesačná prevádzka
2023-04-24 Z 2023/010 Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
2023-04-24 Z 2023/011 Zmluva o balíčku GDPR
2023-04-24 Z 2023/012 Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok CRZ
2023-04-24 Z 2023/013 Zmluva o poskytovaní produktu-registrácia, správa a údržba domény
2023-05-02 Z 2023/014 Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia
2023-05-03 Z 2023/015 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2023-05-17 Z 2023/016 Zmluva o dielo č. S/005/2023
2023-05-30 Z 2023/017 Zmluva o dielo
2023-05-30 Z 2023/019 Zmluva o dielo
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283