Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2022
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2022-01-18 Z 2022/001 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-01-24 Z 2022/002 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves"
2022-02-04 Z 2022/003 Zmluva a Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 73/002/22
2022-02-10 Z 2022/004 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
2022-02-15 Z 2022/005 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobil OcU
2022-02-15 Z 2022/006 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - EZS
2022-02-15 Z 2022/007 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Obecný rozhlas
2022-02-24 Z 2022/008 Zmluva o poskytovaní služieb, servise a pravidelnej údržbe bezpečnostných systémov pre trvalú udržateľnosť funkcie zariadenia
2022-03-03 Z 2022/010 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
2022-04-06 Z 2022/011 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného času
2022-04-27 Z 2022/012 Dodatok č. 17 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2022-05-03 Z 2022/013 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2022-05-27 Z 2022/014 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
2022-06-22 Z 2022/015 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1111766
2022-06-22 Z 2022/016 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva uživať digitálny archivačný sustém zosnulých
2022-07-25 Z 2022/017 Dohoda č. 22/09/010/68
2022-08-16 Z 2022/018 Zmluva o dodávke softvéorvých produktov a poskytovanie servisných služieb
2022-08-19 Z 2022/019 Zmluva o vykonávaní a správe záloh_BACKUP_2022_03
2022-09-05 Z 2022/020 Dodatok k zmluve č. 3
2022-09-05 Z 2022/021 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
2022-09-27 Z 2022/022 Zmluva o výpožičke
2022-09-27 Z 2022/023 Dodatok č. 18 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2022-10-14 Z 2022/024 Zmluva o poskytovaní služieb
2022-10-10 Z 2022/025 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022-10-12 Z 2022/026 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2022-10-25 Z 2022/027 Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.73/007/21 Dodatok č.1
2022-11-29 Z 2022/028 Zmluva o spolupráci
2022-12-18 Z 2022/030 Zmluva o správe a servise IT uzatvorená podľa § 269 Obch. zákonníka.
2022-12-18 Z 2022/031 Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2022-12-29 Z 2022/032 Rámcová kúpna zmluva
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283