Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2021
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2021-01-18 Z 2021/001 Zmluva o poskytovaní služieb
2021-01-29 Z 2021/002 Zmluva o poskytovaní služieb
2021-02-02 Z 2021/003 Zmluva o dodávke plynu
2021-02-05 Z 2021/004 Zmluva o poskytovaní služieb
2021-02-12 Z 2021/005 Zmluva o poskytovaní služieb
2021-02-23 Z 2021/006 Rámcová kúpna zmluva
2021-03-17 Z 2021/007 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (2020/026)
2021-03-31 Z 2021/008 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného času
2020-04-17 Z 2021/009 Dodatok č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“)
2021-03-26 Z 2021/010 Dodatok č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“)
2021-05-11 Z 2021/011 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2021-06-03 Z 2021/012 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
2021-06-22 Z 2021/013 Mandátna zmluva
2021-06-22 Z 2021/014 Mandátna zmluva
2021-07-28 Z 2021/015 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1689/2013
2021-07-28 Z 2021/016 Darovacia zmluva
2021-08-10 Z 2021/017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2021-08-18 Z 2021/018 Kúpna zmluva
2021-09-17 Z 2021/019 Dodatok č. 1. k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu uzatvorenej dňa 24.7.2018
2021-09-23 Z 2021/020 Dohoda č. 21/09/010/13
2021-10-05 Z 2021/021 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY č. 1111766
2021-10-07 Z 2021/022 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/023 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/024 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/025 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/026 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/027 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-07 Z 2021/028 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-10-15 Z 2021/029 Kúpna zmluva
2021-10-21 Z 2021/030 Zmluva o grantovom účte
2021-10-26 Z 2021/031 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 73/007/21
2021-10-27 Z 2021/032 Zmluva o dielo dodávka a montáž bezpečnostných zariadení
2021-10-28 Z 2021/033 Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2021-11-18 Z 2021/034 Dodatok č. 16 k obhcodnej zmluve č. 11/1995
2021-11-18 Z 2021/035 Zmluva o spolupráci
2021-11-25 Z 2021/036 Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU zo dňa 20.01.2016
2021-11-27 Z 2021/037 DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/L535
2021-12-13 Z 2021/038 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 1/2009 z 31.12.2008
2021-12-14 Z 2021/039 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2021-12-29 Z 2021/040 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
2021-12-31 Z 2021/041 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2021-12-31 Z 2021/042 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-12-31 Z 2021/043 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves"
2022-01-16 Z 2021/044 Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení telekomunikačného zariadenia z 1.11.2019
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283