Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
d
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2020
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2020-02-05 Z 2020/001 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Z 2019/036
2020-02-11 Z 2020/002 Dodatok č. 15 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2020-02-11 Z 2020/003 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Z 2019/031
2020-02-20 Z 2020/004 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003062 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2020-02-18 Z 2020/005 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-02-24 Z 2020/006 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-03-10 Z 2020/007 Dodávka vody z verejného vodovodu
2020-03-10 Z 2020/008 Dodávka vody z verejného vodovodu
2020-03-10 Z 2020/009 Dodávka vody z verejného vodovodu
2020-03-10 Z 2020/010 Dodávka vody z verejného vodovodu
2020-03-10 Z 2020/011 Dodávka vody z verejného vodovodu
2020-03-26 Z 2020/012 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2020-04-02 Z 2020/013 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
2020-04-22 Z 2020/014 Zmluva o servisnej službe
2020-05-28 Z 2020/015 Dodatok č. 2 k zmluve 5000900
2020-06-02 Z 2020/016 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Z2007/007
2020-06-16 Z 2020/017 Kúpna zmluva
2020-06-22 Z 2020/018 Zmluva o postúpení pohľadávky
2020-07-17 Z 2020/019 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 15. 07. 2019
2020-07-21 Z 2020/020 Licenčná zmluva
2020-09-10 Z 2020/021 Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska
2020-09-29 Z 2020/022 Dohoda č. 20/09/010/37
2020-02-23 Z 2020/023 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020-11-26 Z 2020/024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
2020-12-07 Z 2020/025 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného času
2020-12-07 Z 2020/026 Zmluva o výpožičke
2020-12-15 Z 2020/027 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku ev. č. T1392/2003 zo dňa 25.8.2003
2020-12-16 Z 2020/028 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.12.2008
2020-12-29 Z 2020/029 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1111766
2020-07-15 Z 2020/030 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283