Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2019
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2019-01-11 Z 2019/001 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/002 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/003 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/004 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/005 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/006 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/007 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/008 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/009 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-01-11 Z 2019/010 Poistná zmluva PZP
2019-03-27 Z 2019/011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
2019-03-29 Z 2019/012 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb
2019-03-29 Z 2019/013 Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
2019-03-29 Z 2019/013 Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
2019-05-09 Z 2019/014 Zmluva o dielo
2019-05-13 Z 2019/015 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
2019-05-13 Z 2019/016 Kúpna zmluva
2019-05-13 Z 2019/016 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J463
2019-05-27 Z 2019/017 Dodatok k zmluve o dielo
2019-06-03 Z 2019/018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy zo dňa 12.05.2017
2019-06-03 Z 2019/019 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy zo dňa 12.05.2017
2019-06-03 Z 2019/020 Mandátna zmluva
2019-06-03 Z 2019/021 Mandátna zmluva
2019-06-03 Z 2019/022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2019-06-26 Z 2019/023 Dodatok k zmluve o dielo
2019-06-26 Z 2019/024 Dohoda o poskytnutí služby
2019-04-07 Z 2019/025 Dodatok k Zmluve s Obcou: Krásna Ves č. 2
2019-07-12 Z 2019/026 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2019-07-16 Z 2019/027 Zmluva o nájme bytu zo dňa 12. 7. 2019
2019-07-16 Z 2019/028 Dodatok č. 14 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2019-07-31 Z 2019/029 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2019-07-31 Z 2019/030 Zmluva o poskytnutí služby
2019-07-31 Z 2019/031 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
2019-08-21 Z 2019/032 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J463
2019-09-13 Z 2019/033 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2019-09-20 Z 2019/034 Dohoda č. 19/09/010/7
2019-09-24 Z 2019/035 Dodatok č. k zmluve 5000900
2019-10-22 Z 2019/036 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
2019-10-29 Z 2019/037 Zmluva o spolupráci
2019-10-29 Z 2019/038 Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia
2019-11-01 Z 2019/039 Dohoda č. 19/09/054/57
2019-11-04 Z 2019/040 Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J463
2019-11-06 Z 2019/041 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/09/054/57 zo dňa 24.10.2019
2019-12-06 Z 2019/042 Darovacia zmluva
2019-12-13 Z 2019/043 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2019-12-17 Z 2019/044 Zmluva o úvere
2019-12-19 Z 2019/045 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2020-01-08 Z 2019/046 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných službieb
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283