Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2017
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2018-01-11 Z 2017/017 Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci
2018-01-03 Z 2017/016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 12. 2012
2017-12-19 Z 2017/015 Zmluva o spolupráci
2017-12-06 Z 2017/014 Ozvučovacia aparatúra
2017-11-30 Z 2017/013 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného času
2017-11-23 Z 2017/012 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2017-11-07 Z 2017/011 Zmluva o dodávke plynu
2017-09-26 Z 2017/010 Dohoda č. 17/09/010/50 - Aplikácia § 10 zákona č. 417/213 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
2017-07-31 Z 2017/009 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves“
2017-07-21 Z 2017/008 Dodatok č. 11 k obchodnej zmluve č. 11/1995
2017-07-21 Z 2017/007 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
2017-07-21 Z 2017/006 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2017-05-12 Z 2017/005 Mandátna zmluva na prípravu a riadenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Krásna Ves“
2017-05-12 Z 2017/004 Mandátna zmluva na prípravu a riadenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“
2017-03-24 Z 2017/003 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2017-03-14 Z 2017/002 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
2017-02-20 Z 2017/001 Zmluva č. P002/17/PZS o vykonávaní činností, ktoré zahŕňajú dohľad nad pracovnými podmienkami a poradenstvo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnej zdravotnej služby
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283