Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2016
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2016-02-18 Z 2016/001 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu
2016-02-18 Z 2016/002 Zmluva o dielo
2016-02-18 Z 2016/003 Zmluva o spolupráci
2016-02-18 Z 2016/004 Kúpna zmluva
2016-03-03 Z 2016/005 Zluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2016-03-03 Z 2016/006 Zmluva č. 76089 o poskytnutí dotácie s prostriedkov DPO SR
2016-03-03 Z 2016/007 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ
2016-03-23 Z 2016/008 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Krásna Ves
2016-03-23 Z 2016/009 Poistná zmluva - PZP
2016-03-23 Z 2016/010 Poistná zmluva - HP
2016-03-23 Z 2016/011 Poistná zmluva - PZP
2016-04-13 Z 2016/012 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
2016-04-21 Z 2016/013 Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.0
2016-04-21 Z 2016/014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Z11202015013
2016-04-28 Z 2016/015 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
2016-05-04 Z 2016/016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
2016-05-26 Z 2016/017 Zmluva Z11202015013
2016-05-26 Z 2016/018 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. VZNP číslo 1910952
2016-05-26 Z 2016/019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2016-07-21 Z 2016/020 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
2016-07-29 Z 2016/021 Zmluva o dodávke plynu
2016-08-15 Z 2016/022 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce
2016-08-18 Z 2016/023 Kúpna zmluva
2016-08-25 Z 2016/024 Zmluva NN. č. 9500000168 o združenej dodávke elektriny
2016-09-19 Z 2016/025 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 241947-2015
2016-09-26 Z 2016/026 Dohoda o elektronickom doručovaní
2016-09-29 Z 2016/027 Dohoda č. 16/09/010/40 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
2016-10-10 Z 2016/028 Kúpna zmluva
2016-10-27 Z 2016/029 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
2016-11-14 Z 2016/030 Kúpna zmluva
2016-11-21 Z 2016/031 Zmluva o spolupráci
2016-12-09 Z 2016/032 Zmluva o poistení majetku
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283