Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2015
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2014-12-31 Z 2015/001 Zmluva č. P002/14/PZS o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
2015-02-24 Z 2015/002 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v Centre voľného času
2015-03-18 Z 2015/003 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2015-04-02 Z 2015/004 Dohoda č. 15/09/054/7-VZ
2015-04-02 Z 2015/005 Dohoda č. 15/09/052/11/ŠR
2015-04-02 Z 2015/006 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2015-05-04 Z 2015/007 Kúpna zmluva - nehnutelnosti v k.u. Krásna Ves
2015-05-04 Z 2015/008 Kúpna zmluva - nehnutelnosti v k.u. Krásna Ves
2015-05-07 Z 2015/009 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
2015-05-14 Z 2015/010 Nájomná zmluva na pozemok
2015-05-28 Z 2015/011 Mandátna zmluva
2015-06-10 Z 2015/012 Darovacia zmluva
2015-06-22 Z 2015/013 Zmluva č. 108524 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2015-07-03 Z 2015/014 Kúpna zmluva – nehnuteľnosti v k.u. Krásna Ves
2015-07-03 Z 2015/014 Kúpna zmluva – nehnuteľnosti v k.u. Krásna Ves
2015-07-03 Z 2015/015 Mandátna zmluva
2015-07-16 Z 2015/016 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne
2015-07-16 Z 2015/017 Dohoda o používaní elektronických služieb
2015-07-23 Z 2015/018 Zmluva o združenej dodávke elektriny
2015-07-29 Z 2015/019 Zmluva o nájme nebytových priestorov
2015-08-06 Z 2015/020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 18.12.2008
2015-08-11 Z 2015/021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2015-09-03 Z 2015/022 Dohoda o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
2015-09-03 Z 2015/023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2015-09-18 Z 2015/024 Zmluva o dodávke a montáži zariadenia
2015-09-18 Z 2015/025 Kúpna zmluva
2015-09-21 Z 2015/026 Kúpna zmluva
2015-09-22 Z 2015/027 Úverová zmluva
2015-09-22 Z 2015/028 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 241947-2015
2015-09-22 Z 2015/029 Zmluva o bežnom účte
2015-09-22 Z 2015/030 Zmena čísla účtov a bankového spojenia účastníkov projektu.
2015-08-28 Z 2015/021/1 Kúpna zmluva
2015-09-18 Z 2015/031 Zmluva o poskytnutí dotácie
2015-09-27 Z 2015/032 Kúpna zmluva
2015-10-01 Z 2015/033 Zmluva o dodávke plynu
2015-09-28 Z 2015/034 Zmulva o užívaní casti podperných bodov
2015-11-26 Z 2015/035 Dohoda o zabezpecení záujmového vzdelávacia v centre volného casu
2015-11-30 Z 2015/036 Multifunkcné ihrisko v obci Krásna Ves
2015-12-03 Z 2015/037 Kúpna zmluva
2015-12-03 Z 2015/038 Kúpna zmluva
2015-12-03 Z 2015/038 Kúpna zmluva
2015-12-16 Z 2015/039 Zmluva o pripojení k Informacnému systému Dátové centrum obcí a miest
2015-12-22 Z 2015/040 Zmluva o nájme nebytových priestorov
2015-12-29 Z 2015/041 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/042 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/043 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/044 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/045 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/046 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/047 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/048 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
2015-12-29 Z 2015/049 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 10. 2012
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283