Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2013
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2013-01-10 Z 2013/001 Darovacia zmluva - Finančné prostriedky na akciu "Dažďová kanalizácia a chodník pre chodcov"
2013-01-10 Z 2013/002 Zmluva - Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
2013-01-10 Z 2013/003 Zmluva - Zmluva o bežnom účte 0612263020/5600
2013-01-17 Z 2013/004 Záložná zmluva - Bytový dom súp.č. 316, CKN par. č. 227/12 a 227/3
2013-01-23 Z 2013/005 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov - Finančné prostriedky obci na úhradu výdavkov na fin.prísp.na zabezpečenie poskyt.sociálnej služby
2013-01-30 Z 2013/006 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov - Finančné prostriedky na zabezpečenie poskyt.sociálnej služby v zariadení pre seniorov
2013-02-28 Z 2013/007 Zmluva o vykonaní auditu - Audit účt.závierky obce za rok 2012.
2013-04-26 Z2013/008 Dodatok k nájomnej zmluve - Nájom pozemku parc.č. 881/2 o výmere 100 m2 za účelom osadenia nosičov antén a telekomunikačnej techniky.
2013-04-26 Z 2013/009 Dotácia z rozpočtu Obce Krásna Ves - Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Krásna Ves v sume 5.000,00 Eur
2013-05-14 Z 2013/010 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoctu Obce Krásna Ves na rok 2013
2013-06-26 Z 2013/011 Zámenná zmluva na pozemky v KU Krásna Ves, Obec Krásna Ves - p. Fidrik, p. Fidriková
2013-06-17 Z 2013/012 ZMLUVA č. 92170 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
01.07.2013 Z 2013/013 Dodatok č. 3 Nájom budovy CSSP súp.č.95 -
01.08.2013 Z 2013/014 Licenč.zmluva-poskytnutie licencie a Systémovej podpory -
01.08.2013 Z 2013/015 Zmluva o elektr.zasielaní faktúr spol. MADE spol. s.r.o.
21.08.2013 Z 2013/016 Zmluva o využívaní elektronických služieb, uzatvorená s: Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava
27.09.2013 Z 2013/017 Dodávka a montáž plastových okien na budovu TJ šatne
30.10.2013 Z 2013/018 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
20.11.2013 Z 2013/019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283