Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2012
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
1/30/2012 Z 2012-001 Kúpna zmluva
2/23/2012 Z 2012-002 Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ ŠTART Krásna Ves
3/7/2012 Z 2012-003 Kúpna zmluva CKN parcela č. 227/1
3/7/2012 Z 2012-004 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
3/7/2012 Z 2012-005 Dodatok č. 10 k zmluve č. 11/1995
3/21/2012 Z 2012-006 Zmluva o poskytnutí financného príspevku a o zabezpecení poskytovania sociálnej služby
3/26/2012 Z 2012-007 Poistná zmluva
6/14/2012 Z 2012-008 Konica Minolta Prenájom
6/14/2012 Z 2012-009 Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia
6/14/2012 Z 2012-010 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
6/14/2012 Z 2012-011 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
6/14/2012 Z 2012-012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
6/14/2012 Z 2012-013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov
6/14/2012 Z 2012-014 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve o výkone inžinierskej činnosti zo dňa 18.8.2011
6/19/2012 Z 2012-015 Dodatok k zmluve o pripojeni A0917131
6/19/2012 Z 2012-016 Dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru Zmluve č. 04/024/09
9/06/2012 Z 2012-017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
9/06/2012 Z 2012-018 Darovacia Zmluva - nehnutelnosti v katastrálnom území Krásna Ves
21/09/2012 Z 2012/019 Mandátna zmluva - Správa,prevádz,údrž.9 bytov v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
25/09/2012 Z 2012/020 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.1 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/021 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.2 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/022 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.3 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/023 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.4 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/024 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.5 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/025 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.6 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/026 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.7 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/027 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.8 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
28/09/2012 Z 2012/028 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky - Finančná zábezpeka-byt č.9 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/029 Nájomná zmluva - Nájom byt č.6 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/030 Nájomná zmluva - Nájom byt č.8 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/031 Nájomná zmluva - Nájom byt č.3 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/032 Nájomná zmluva - Nájom byt č.9 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/033 Nájomná zmluva - Nájom byt č.5 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/034 Nájomná zmluva - Nájom byt č.4 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/035 Nájomná zmluva - Nájom byt č.2 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/036 Nájomná zmluva - Nájom byt č.1 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
01/10/2012 Z 2012/037 Nájomná zmluva - Nájom byt č.7 v náj.byt.dome 9 b.j. Krásna Ves
5/10/2012 Z 2012/038 Zmluva o dodávke kalov z domácej ČOV - Zmluva o dodávke kalov z domácej ČOV-nájomný bytový dom 9 b.j.
26/10/2012 Z 2012/039 Záložná zmluva č.0051-PRB/2011"Nájomný bytový dom" - Zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov.
08/11/2012 Z 2012/040 Poistná zmluva "Nájomný bytový dom" - Združené poistenie náj.byt.domu 9 b.j. + vstupné dvere a fasáda
12/11/2012 Z 2012/041 Dodatok k zmluve - Dodatok E.výhoda k zmluve o združenej dodávke elektriny
01/12/2012 Z 2012/042 Zmluva o nájme - Nájom školský byt v budove súp.č.145 parc.č.150
04/12/2012 Z 2012/043 Zmluva - Zber, preprava,zhodnotenie komunálneho odpadu-šatstvo,textílie,obuv
01/07/2012 Z 2012/044 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Zvýšenie nájmu od 1.7.2012
09.11.2012 Z 2012/045 Dodatok č. 1 Dotácia z rozpočtu Obce Krásna Ves - Na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 9.11.2012 a schválenej zmeny rozpočtu obce č. 2/2012 dňa 9.11.2012 sa poskytnutá dotácia zvyšuje o 250,-€.
30.12.2012 Z 2012/046 Dodatok č. 2 Dotácia z rozpočtu Obce Krásna Ves - Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Krásna Ves v sume 5.000,00 Eur
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283