Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam zmluv - Zmluvné vzťahy z roku 2011
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Názov zmluvy
2011-01-13 D001/2011 Z009/2008 Dodatok c. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov
2011-01-16 Z001/2011 Zmluva o dielo na realizáciu stavby 'Nájomný bytový dom 9 b.j Krásna Ves'
2011-01-16 Z002/2011 Mandátna zmluva
2011-02-15 Z003/2011 Zmluva o poskytnutí služieb
2011-03-07 D001/2011 Z010/2009 Dodatok č. 1 k ZoD č. 2009/HC/01/011 - Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie v obci Krásna Ves
2011-05-17 D001/2011 Z004/2009 Dodatok č. 1 k Zmluve na zber separovaného odpadu
2011-05-17 D001/2011 Z008/2009 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
2011-06-17 D002/2011 Z010/2009 Dodatok č. 2 k ZoD č. 2009/4C/01/011 - Rekonštrukci mosta a miestnej komunikácie v obci Krásna Ves
2011-06-24 Z004/2011 Vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu pre výstavbu: "Novej miestnej komunikácie Do Sádkov v Obci Krásna Ves"
2011-07-12 Z005/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov"
2011-07-12 Z006/2011 Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
2011-07-21 D002/2011 Z014/2010 Dodatok c. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
2011-08-01 Z 007/2011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
2011-09-07 Z 008/2011 Kúpna zmluva
2011-09-07 Z 009/2011 Kúpna zmluva
2011-09-08 D002/2011 Z009/2009 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál univerzálny úver č. 04/024/09
2011-09-09 Z 010/2011 Dohoda o vykonaní menších obecných služieb pre obec
2011-11-03 D001/2011 Z002/2009 Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011-11-10 Z 011/2011 Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti
2011-11-10 Z 012/2011 Zámenná zmluva na pozemky
2011-11-22 Z 013/2011 Zmluva o nájme hnutelného majetku - unimobunky, plech uzamyk. skladu, el. staveb. prenos. elektromer. rozvádzača
2011-11-22 Z 014/2011 Zmluva o nájme dopravného prostriedku - stavebný výtah tzp VS5
2011-12-05 D002/2011 Z005/2009 Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 3/2009 zo dňa 3.8.2009
2011-12-08 Z 016/2011 Dohoda o podmienkach vykon. men. obec. služieb pre obec
2011-12-08 D001/2011 Z011/2011 Dodatok č. 1 k Mandátna zmluva o výkone inž. cinnosti
2011-12-08 D001/2011 Z003/2007 Dodatok c.1 k Zmluve o poskyt služieb - dig. multif. zariadenie
2011-12-16 Z 015/2011 Darovacia zmluva - automobil Renault
2012-01-11 Z 017/2011 Dohoda o podmienkach vykon. men. obec. služieb pre obec
2012-01-11 Z 018/2011 Zadanie pre územné konanie na stavbu 'IBV Sádky'
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283