Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Zoznam faktúr - Faktúry z roku 2011
Dátum zverejnenia Číslo faktúry Predmet faktúry
23.3.2011 DF2011/1 SPP, a.s. - plyn 1/2011
23.3.2011 DF2011/2 ORANGE SLOVENSKO, a.s. - orange USB modem
23.3.2011 DF2011/3 SH systém spol. s r.o. - údržba 1-3/2011
23.3.2011 DF2011/4 AG&E spol. s r.o. - meranie aktivity radónu: Nájomný bytový dom 9b.j.
23.3.2011 DF2011/5 ZPOZ - členské 2011
23.3.2011 DF2011/6 ZMOS - členské 2011
23.3.2011 DF2011/7 RZMOS - členský príspevok 2011
23.3.2011 DF2011/8 SPP - distribúcia, a.s. - poplatok za pripojenie
23.3.2011 DF2011/9 Spoločný obecný úrad - príspevok na 1Q/2011
23.3.2011 DF2011/10 RZMOS - školenie- rozpočtovníctvo a účtovníctvo obcí
23.3.2011 DF2011/11 RZMOS - školenie- daň z príjmov PO za rok 2010
23.3.2011 DF2011/12 KONICA MINOLTA spol. s r.o. - kopírovanie 1/2011
23.3.2011 DF2011/13 ZSE Energia , a.s. - el. energia 1/2011
23.3.2011 DF2011/14 ORANGE SLOVENSKO, a.s. - telefon
23.3.2011 DF2011/15 Ing. Vladislav Omelina-VOMA - verejné obstarávanie-Nájomný bytový dom
23.3.2011 DF2011/16 SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie 19.1.10-31.12.2010
23.3.2011 DF2011/17 SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie 1.1.2011-18.1.2011
23.3.2011 DF2011/18 KOMUNáLNA POISťOVňA - poistne VO+TJ 24.2.2011-24.2.2012
23.3.2011 DF2011/19 KOMUNáLNA POISťOVňA - poistne OcU + KD 24.2.2011-24.2.2012
23.3.2011 DF2011/20 RZMOS - Miestna samospráva- základné princípy
23.3.2011 DF2011/21 Podnik služieb spol. s r.o. - práce na čistení potoka Kopanička
23.3.2011 DF2011/22 Podnik služieb spol. s r.o. - ref. mzdy ved. ŠJ MŠ 1/2011
23.3.2011 DF2011/23 Podnik služieb spol. s r.o. - strava 1/2011
23.3.2011 DF2011/24 Podnik služieb spol. s r.o. - tovar MŠ 1/2011
23.3.2011 DF2011/25 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz a uloženie TKO 1/2011
23.3.2011 DF2011/26 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz sklo a plasty
23.3.2011 DF2011/27 SPP, a.s. - plyn 2/2011
23.3.2011 DF2011/28 Slovak Telekom, a.s. - telefon
23.3.2011 DF2011/29 RZMOS - školenie zákon o slobodno prístupe
23.3.2011 DF2011/30 VHT, s.r.o. - vypracovanie projektovej dokumentácie
23.3.2011 DF2011/31 ZSE Energia , a.s. - el. energia 2/2011
23.3.2011 DF2011/32 KONICA MINOLTA spol. s r.o. - kopírovanie 2/2011
23.3.2011 DF2011/33 Róbert Šiko - tovar MŠ
23.3.2011 DF2011/34 Podnik služieb spol. s r.o. - strava 2/2011
23.3.2011 DF2011/35 Podnik služieb spol. s r.o. - ref. mzdy ved. ŠJ MŠ 2/2011
23.3.2011 DF2011/36 Podnik služieb spol. s r.o. - tovar MŠ 2/2011
23.3.2011 DF2011/37 KONICA MINOLTA spol. s r.o. - kopírovanie 2/2011
23.3.2011 DF2011/38 Milan Šlosár - odhŕňanie snehu a MK
23.3.2011 DF2011/39 Ing. Eva Ďuržová - AUDIT účTOVNEJ ZáVIERKY 2010
23.3.2011 DF2011/40 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz skla 2/2011
23.3.2011 DF2011/41 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz plastov 2/2011
23.3.2011 DF2011/42 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz a uloženie TKO 2/2011
23.3.2011 DF2011/43 RZMOS - školenie- Nakladanie s majetkom obcí
23.3.2011 DF2011/44 RZMOS - školenie- Kontrolná činnosť v samospráve I.
23.3.2011 DF2011/45 SOZA - autorská odmena za verejné používanie
23.3.2011 DF2011/46 SPP, a.s. - plyn 3/2011
23.3.2011 DF2011/47 ORANGE SLOVENSKO, a.s. - TELEFON
23.3.2011 DF2011/48 ORANGE SLOVENSKO, a.s. - UPOMIENKA
23.3.2011 DF2011/49 Slovak Telekom, a.s. - TELEFON
23.3.2011 DF2011/50 Podnik služieb spol. s r.o. - strava na maškarný ples
23.3.2011 DF2011/51 ZSE Energia , a.s. - el. energia MŠ 1Q/2011
23.3.2011 DF2011/52 ZSE Energia , a.s. - el. energia 3/2011
23.3.2011 DF2011/53 KONICA MINOLTA spol. s r.o. - kopírovanie 3/2011
17.4.2011 DF2011/54 ORANGE SLOVENSKO, a.s. - telefon
17.4.2011 DF2011/55 ZSL. VODáRNE - vodné 1.1.-15.3.
17.4.2011 DF2011/56 Róbert Šiko - mäso MŠ
17.4.2011 DF2011/57 RZMOS - konsolidovaná účtovná závierka 2010
17.4.2011 DF2011/58 SPP, a.s. - plyn 4/2011
17.4.2011 DF2011/59 Podnik služieb spol. s r.o. - ref. mzdy ved. ŠJ MŠ 4/2011
17.4.2011 DF2011/60 Podnik služieb spol. s r.o. - strava 3/2011
17.4.2011 DF2011/61 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz skla 4/2011
17.4.2011 DF2011/62 EKO HUNKA s.r.o. - vývoz a uloženie TKO 4/2011
17.4.2011 DF2011/63 Slovak Telekom, a.s. - telefon 3/11
17.4.2011 DF2011/64 SH systém spol. s r.o. - služby VT 4-6/2011
17.4.2011 DF2011/65 Podnik služieb spol. s r.o. - tovar MŠ 3/2011
17.4.2011 DF2011/66 ZSE Energia , a.s. - el. energia 4/2011
17.4.2011 DF2011/67 Špalek Rastislav - knihy
8.8.2011 DF2011/122 STRABAG - Stavebné práce Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikacie v obci Krásna Ves
8.8.2011 DF2011/128 Jozef Šimo Ekostav - Dodávka materiálu na kanalizáciu v zmysle ZoD 8/93 a neskorších dodatkov
8.8.2011 DF2011/150 WH GEOTREND, s.r.o. - Vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu pre výstavbu: 'Novej miestnej komunikácie Do Sádkov v Obci Krásna Ves'
10.11.2011 DF2011/175 ViON a.s. - Stavebné práce na stavbe "Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves"
10.11.2011 DF2011/193 SPP, a.s. - plyn 11/2011
10.11.2011 DF2011/200 ViON a.s. - Stavebné práce na stavbe "Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves"
08.12.2011 DF2011/219 ViON a.s. - Stavebné práce na stavbe "Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves"
19.12.2011 DF2011/213 SPP, a.s. - plyn 12/2011
30.01.2012 DF2012/235 ViON a.s. - Stavebné práce na stavbe "Nájomný bytový dom 9 b.j. Krásna Ves"
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283