Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Usmernenia pre verejnosť k výskytu koronavírusu

Aktuálna situácia v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19
Bližšie informácie získate tu: Aktuálna situácia v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (121kB)

Uznesenie vlády SR č. 207_2020 núdzový stav zákaz vychádzania od 8. do 13.4.2020 (193kB)

21.09.2020 Opatrenia zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2) prijaté ku dňu 20.9.2020
download (263 kB)

Poďakovanie
Starosta obce Ing. Milan Došek v mene všetkých obyvateľov obce Krásna Ves ďakuje dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne poskytli materiál a ušili ochranné rúška pre obyvateľov obce. Obec tak mohla aj vďaka ním poskytnúť 2 ks rúšok pre každého občana.

Poďakovanie patrí:
- Ivane Mikušovej
- Petre Rosove,
- Andrei Galušťákovej
- Márii Rýdziovej
- Lenke Mišákovej
- Zuzane Krúpovej
- Mirke Štefánikovej
- Andrei Farkašovej
- Ľubke Mišákovej
- Milene Škultétyovej
- Petre Leštinskej
- Alici Matejovej
- Katke Žáčikovej
- Adrike Vondrovej
- Katke Filinovej
- Elene Kosikovej
- Blažene Valachovej
- Evke Kern
- Jozefovi Šimonovi
- Emke Laššovej

04.04.2020 Odporúčania a rady pre seniorov pred zneužitím podvodníkov
Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.
Odporúčame Vám preto riadiť sa nasledujúcimi radami, ktoré si môžete stiahnuť tu: Rady pre seniorov (932kB)

25.03.2020 Prerušenie vyučovania v MŠ Krásna Ves pokračuje do odvolania.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 24. marca 2020 do odvolania.

24.03.2020 Dôležité oznámenie:
Vážení občania. V súlade s vyhlásenými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu s cieľom chrániť zdravie obyvateľov obec prijíma nasledovné opatrenia:

Bez ochranného rúška nie je dovolené pohybovať sa na verejnosti. Obec má k dispozícii určité množstvo ochranných rúšok ktoré poskytne občanom. Občania, ktorí majú záujem o ochranné rúška si ich môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade, prípadne zavolať na obecný úrad č. t. 7669 126 a rúško im bude doručené do domácnosti.

Obec dôrazne odporúča rizikovým skupinám občanov, najmä seniorom nad 60 rokov, občanom s rizikovými chorobami a občanom v karanténe, aby obmedzili pohyb na verejnosti. Obec ponúka tejto skupine občanov možnosť objednať si nákup základných potravín na č. t. 539 06 56 v predajni Podniku služieb, alebo na obecnom úrade - čísle telefónu 7669 126. Obec zabezpečí dovoz nákupu až do domácnosti. Pri nahlasovaní zoznamu tovarov nahláste prosím aj Vaše meno, adresu a prípadne č. telefónu.

Pomoc sebe a druhým COVID-19 (280kB)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 (332kB)

Opatrenie nemocnice Bánovce (536kB)

Čo robiť v prípade, ak ste chorý (334kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (383kB)

Uznesenie vlády SR zo dňa 18.03.2020 (197kB)

13.03.2020 Upozornenie v súvislosti s výskytom Koronavárusu COVID-19
Žiadame občanov k obmedzeniu osobného kontaktu s pracovníkmi obecného úradu. Uprednostnite kontakt telefonický: 038/7669126, 0905355670, 0911387909, alebo elektronický: obec@krasnaves.sk

Upozornenie: na privolanie pracovníka úradu použite zvonček na dverách. Nevstupujte do budovy obecného úradu, ak máte jeden z týchto príznakov: nádchu, chrípku, teplotu, bolesti hrdla a hlavy. Pred vstupom do budovy bude s Vami vykonaný informačný pohovor.

12.03.2020 Sociálna poisťovňa - žiadosť o ošetrovné
Formulár žiadosti o ošetrovné, nárokovateľné v súvislosti s koronavírusom, ktoré vypláca sociálna poisťovňa si môžete stiahnúť tu: Žiadosť o ošetrovné. (29kB)

11.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

NEPREHLIADNITE
Sčítanie obyvateľov 2021
Zber odpadov na rok 2021
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2021 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283