Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Dokumenty na schválenie
Materiály k 4. zasadaniu OZ, ktoré sa bude konať dňa 9.6.2023

Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2022
download (888 kB)

príloha č.1 k ZÚ - Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
download (81 kB)

Návrh zmeny rozpočtu 2023 č. 1
download (246 kB)

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2023
download (86 kB)

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2023
download (70 kB)

Správa hlavného kontrolóra za 1 štvťrok 2023
download (286 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.
download (258 kB)

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Krásna Ves 2023 - 2030
download (1044 kB)

Priority rozvoja sociálnych služieb obce Krásna Ves 2023 - 2030
download (598 kB)

Návrh VZN č.32015 o nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi
download (225 kB)

Návrh nájomnej zmluvy na areál futbalového ihriska
download (147 kB)

Pozvánka na valné zhromaždenie Podniku služieb Krásna Ves, spol. s r.o.
download (417 kB)

Daňové priznanie Podnik služieb Krásna Ves, spol. s r.o.
download (121 kB)

Poznámky 2022 Podnik služieb Krásna Ves, spol. s r.o.
download (147 kB)

Účtovná závierka Podnik služieb Krásna Ves, spol. s r.o.
download (405 kB)

Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283