Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Dokumenty a tlačivá

Dokumenty - Interné normy


Interne normy schválené v roku 2019

Smernica č. 1 - Zásady odmenovania poslancov a členov komisií obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi
download (127 kb)


Interne normy schválené v roku 2017

Smernica č.1 – Tvorba a použitie sociálneho fondu Obce Krásna Ves
download (119 kb)


Interne normy schválené v roku 2016

Smernica č. 1 - Finančná kontrola
download (134 kb)

Smernica č. 2 - Registratúrny poriadok OcÚ Krásna Ves
download (1540 kb)


Interne normy schválené v roku 2015

Smernica č. 1 - Zásady odmenovania poslancov a členov komisií obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi
download (141 kb)

Smernica č. 2 - Pracovný poriadok pre zamestnancov obce Krásna Ves
download (181 kb)

Smernica č. 3 - Vnútorná smernica pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel
download (155 kb)

Smernica č. 4 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
download (219 kb)


Interne normy schválené v roku 2014

Smernica č.1 - Zásady hospodárenia
download (238 kb)

Smernica č.2 - Inventarizácia majetku obce
download (139 kb)

Smernica č.3 - Finančná kontrola
download (118 kb)

Smernica č.4 -Evidencia, odpisovanie a účtovanie majetku obce
download (133 kb)

Smernica č.5 - Vedenie účtovníctva obce
download (146 kb)

Smernica č.6 - Obeh účtovných dokladov a finančné operácie obce
download (128 kb)

Smernica č.7 - Vedenie pokladnice obce
download (135 kb)

Smernica č.8 - Tvorba a používanie rezerv
download (113 kb)

Smernica č.9 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
download (129 kb)


Interne normy schválené v roku 2012

Zásady používania a prenájmu KD v obci Krásna Ves
download (184 kb)

pril.č.1 -Objednávka na prenájom KD
download (100 kb)

Sadzobník cien na rok 2013 schválený v roku 2012
download (63 kb)


Interne normy schválené v roku 2011

Smernica č. 1 - Zásady odmenovania poslancov a členov komisií obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi
download (156 kb)

Doplnok pracovného poriadku č.1 2011
download (188 kb)

Smernica č. 2 - Smernica na zabezpečenie spracovania konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok Obce Krásna Ves
download (171 kb)

Smernica č. 3 - Smernicu vedenia pokladnice Obce Krásna Ves
download (141 kb)

Smernica č. 4 - Smernica k realizácii výkonu verejného obstarávania a získavania zákaziek na tovary, služby a stavebné práce
download (143 kb)


Interne normy schválené v roku 2010

smernica č. 1 2010 Spôsob vedenia úctovníctva
download (300 kb)

smernica č. 2 2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
download (265 kb)

smernica č. 3 2010 Poriadok odmenovania
download (180 kb)

smernica č. 4 2010 Zásady na vybavovanie stažnosti
download (293 kb)

smernica č. 5 2010 Rokovací poriadok Obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi
download (195 kb)


Interne normy schválené pred rokom 2010

Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy
download (166 kb)

Zásady na obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy Obce Krásna Ves
download (218 kb)

Organizačný poriadok OcÚ
download (242 kb)

Pracovný poriadok pre zamestnancov obce
download (207 kb)

Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019
Všetky informácie, ktoré sa týkajú voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 získate tu: Voľba prezidenta 2019
Zber odpadov 2019
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2019 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283