Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejná tabuľa obce

11.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (96 kb)

06.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (233 kb)

02.10.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (100 kb)

20.06.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (84 kb)

20.06.2017 Územný plán obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (100 kb)

05.06.2017 Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu: Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty (407 kb)

05.06.2017 Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu: Opatrenia na likvidáciu burín (109 kb)

17.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslava Dobiáša
download (436 kb)

20.04.2017 Žiadosť všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou pre Máriu Rudovú, Krásna Ves
download (100 kb)

08.02.2017 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri „Ostrice“ Slatinka nad Bebravou.
download (647 kb)

04.01.2017 Zamietnutie návrhu o umiestnení stavby Západosl. distribučná - TN Omšenie Veľké lúky
download (106 kb)

12.11.2015 Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby
download (1888 kb)

8.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania anariadenie ústneho pojednávania
download (171 kb)

NEPREHLIADNITE
Voľby do VUC 2017
Všetky informácie týkajúce sa volieb do VUC 2017 nájdete tu: Voľby VUC 2017 .
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu:Opatrenia na likvidáciu burín
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2017 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
PREDPOVEĎ POČASIA
Počasie online
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283