Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
13.12.2017 Pozvánka na 16. zasadanie OZ 16.12.2017
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2017 o 17.30 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 16. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
30.10.2017 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.
22.05.2017 Pozvánka na 12. zasadanie OZ 26.05.2017
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.05.2017 o 19.00 h. dvanáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 12. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
08.03.2017 Pozvánka na 11. zasadanie OZ 10.03.2017
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 10.03.2017 o 19.00 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 11.zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
17.01.2017 Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 18.02.2017
Predseda Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves „pozem. spol.“ zvoláva na deň 18.02.2017 o 13.00 h. rokovanie valného zhormaždenia do kultúrneho domu v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 18.02.2017 (82kB)
NEPREHLIADNITE
Voľby do VUC 2017
Všetky informácie týkajúce sa volieb do VUC 2017 nájdete tu: Voľby VUC 2017 .
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu:Opatrenia na likvidáciu burín
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2017 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
PREDPOVEĎ POČASIA
Počasie online
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283