Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
11.12.2018 Pozvánka na 1. zasadanie OZ 13.12.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 13.12.2018 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 1. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
27.11.2018 Pozvánka na OZ 01.12.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 01.12.2018 o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitelstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na OZ 01.12.2018 (500kB)
11.11.2018 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.
10.11.2018 Výsledky komunálnych volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Krásnej Vsi konaných dňa 10.11.2018 nájdete tu: Výsledky komunálnych volieb 2018
5.11.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava-1
NEPREHLIADNITE
Komunálne voľby 2018
Všetky informácie, ktoré sa týkajú komunálnych volieb 2018 získate tu: Komunálne voľby 2018
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2018 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283