Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
26.03.2018 Ponuka Urbárskeho pozemkového spoločenstva Krásna Ves
Urbárske pozemkové spoločenstvo Krásna Ves v zmysle uznesenia z valného zhromaždenia oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v obci Krásna Ves, že má záujem si túto pôdu prenajať.
Urbárske spoločenstvo ma záujem na prenajatej poľnohospodárskej pôde zabezpečiť korektné a transparentné obhospodarovanie s rešpektovaním ochranných pásiem vodných zdrojov v obci. Urbárske spoločenstvo ručí za včasné vyplácanie nájomného vlastníkom prenajímaných pozemkov.
Vlastníci, ktorí majú záujem prenajať poľnohospodársku pôdu Urbárskemu spoločenstvu to môžu nahlásiť buď na obecný úrad Krásna Ves, alebo priamo členom výboru UpS.
09.03.2018 Pozvánka na 17. zasadanie OZ 23.03.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 23.03.2018 o 17.30 h. sedemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 17. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
17.01.2018 Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 17.02.2018
Predseda Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves „pozem. spol.“ zvoláva na deň 17.02.2018 o 13.00 h. rokovanie valného zhormaždenia do kultúrneho domu v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva Krásna ves 17.02.2018 (82kB)
20.12.2017 Kúpele v regióne
Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú pre našich občanov vstup do termálnych bazénov za zvýhodnených podmienok v termínoch od 1.12. do 23.12.2017 a od 2.1. do 28.2.2018. Bližšie informácie získate kliknutím na odkaz:Ponuka kúpeľov Trenčianske Teplice
13.12.2017 Pozvánka na 16. zasadanie OZ 16.12.2017
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2017 o 17.30 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 16. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
30.10.2017 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2018 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
PREDPOVEĎ POČASIA
Počasie online
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283