Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejné obstarávanie > zakazky_s_nizkou_hodnotou

Verejné obstarávanie - Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

9.9.2020 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko v obci Krásna Ves
download (1420 kb)

24.8.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko v obci Krásna Ves
download (958 kb)

13.7.2017 Výzva na predkladanie ponúk - vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
download (2671 kb)

21.4.2017 Príprava a riadenie projektu zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves
download (953 kb)

21.4.2017 Príprava a riadenie projektu zníženia energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Krásna Ves
download (947 kb)

NEPREHLIADNITE
Sčítanie obyvateľov 2021
Zber odpadov na rok 2021
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2021 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283