Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejná tabuľa obce

03.07.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

17.05.2018 rozhodnutie o povolení odstránenia stavby súpisné číslo 270
download (1462 kB)

22.03.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránenií stavby súpisné číslo 270
download (1888 kB)

16.03.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (35 kB)

10.03.2018 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
download (943 kB)

28.02.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (87 kB)

11.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (96 kB)

06.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (233 kB)

02.10.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (100 kB)

20.06.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (84 kB)

20.06.2017 Územný plán obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (100 kB)

05.06.2017 Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu: Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty (407 kB)

05.06.2017 Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu: Opatrenia na likvidáciu burín (109 kB)

17.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslava Dobiáša
download (436 kB)

20.04.2017 Žiadosť všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou pre Máriu Rudovú, Krásna Ves
download (100 kB)

08.02.2017 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri „Ostrice“ Slatinka nad Bebravou.
download (647 kB)

04.01.2017 Zamietnutie návrhu o umiestnení stavby Západosl. distribučná - TN Omšenie Veľké lúky
download (106 kB)

12.11.2015 Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby
download (1888 kB)

8.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania anariadenie ústneho pojednávania
download (171 kB)

NEPREHLIADNITE
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2018 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
PREDPOVEĎ POČASIA
Predpoved pocasia
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283