Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Spoločný obecný úrad

Pod spoločný obecný úrad spadá 9 obcí: Čierna Lehota, Dubnička, Krásna Ves, Prusy, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava.

Zamestnanci obecného úradu

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail
Bc. Gabriela Porubčanová odborne spôsobilá 038/7669126 klapka 104
Martina Mikušová referentka 038/7669126 klapka 104 e-mail

Úradné hodiny spoločného obecného úradu

Deň Úradné hodiny
Pondelok
-
Utorok
-
Streda
8:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-
  • obedňajšia prestávka v čase od 11:00 do 11:30

Tlačivá spoločného obecného úradu - sociálna služba:

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
download (124 kb)

Zdravotný posudok na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
download (122 kb)

Záznam zo sociálneho šetrenia
download (129 kb)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
download (133 kb)

Stavebné tlačivá spoločného obecného úradu:

Ohlásenie drobnej stavby
download (117 kb)

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
download (115 kb)

Búracie povolenie
download (119 kb)

Dodatočné povolenie stavby
download (110 kb)

Kolaudačné rozhodnutie
download (119 kb)

Stavebné povolenie+stanovisko
download (124 kb)

Územné rozhodnutie
download (121 kb)

Zmena stavby pred dokončením
download (99 kb)

Zmena užívania stavby
download (106 kb)

Pokyny pre začatie konaní
download (99 kb)


NEPREHLIADNITE
Zápis detí do Materskej školy Krásna Ves
Zápis detí do Materskej školy Krásna Ves je v termíne od 1.5.2022 do 31.05.2022. Prihlášku je možné poslať aj elektronicky na adresu materskej školy ms@krasnaves.sk, poprípade odovzdať zalepenú v obálke do 31.mája 2022 na Obecnom úrade Krásna Ves. Dokumenty a informácie k podaniu prihlášky:
Pomoc Ukrajine
Viac informácií o pomoci Ukrajine nájdete tu:Pomôcť Ukrajine
Zber odpadov na rok 2022
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2022 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283