Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Investície v obci Krásna Ves
9.2.2022 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves6.10.2021 Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNE PODHORIE
Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNE PODHORIE
28.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves
29.1.2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves29.1.2019 Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNE PODHORIE
Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNE PODHORIE01.10.2015 Spoločne za bezpečnejší život v povodiach Bebravy a Vláry
Spoločne za bezpečnejší život v povodiach Bebravy a Vláry
NEPREHLIADNITE
Zápis detí do Materskej školy Krásna Ves
Zápis detí do Materskej školy Krásna Ves je v termíne od 1.5.2022 do 31.05.2022. Prihlášku je možné poslať aj elektronicky na adresu materskej školy ms@krasnaves.sk, poprípade odovzdať zalepenú v obálke do 31.mája 2022 na Obecnom úrade Krásna Ves. Dokumenty a informácie k podaniu prihlášky:
Pomoc Ukrajine
Viac informácií o pomoci Ukrajine nájdete tu:Pomôcť Ukrajine
Zber odpadov na rok 2022
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2022 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283