Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
História

Osídlenie Krásnej Vsi

siaha až do praveku. Svedčia o tom archeologické nálezy z mladšej doby kamennej (eneolit, 2000 r. pr. n.l.), a mladšej doby bronzovej (1300-900 r. pr. n.l.), z ktorej pochádza lužické žiarové a mohylové pohrebisko v Krásnej Vsi. Pohrebisko lužickej kultúry bolo odkryté v rokoch 1935 – 1938 v priestore cintorína.


ter10 ter07 ter08

Vykopávky uskutočňoval v štyroch etapách prof. dr V. Budinský – Kricka. V uvedených rokoch bolo v Krásnej Vsi odokrytých 40 mohýl a 8 plochých hrobov. Menší počet plochých hrobov a možno i mohýl bol ešte pred výskumom zničený. Na základe zistených skutočností tu bolo pochovaných najmenej 73 jedincov na ploche 250 x 60 m.


magup5 magup4 magup1

Mohyly mali rozdielne rozmery. Z vápencového kamena bol vyložený veniec v priemere 650 – 700 cm. Uprostred v kruhu v tmavej priehlbine na vápencovom kameni bola nádoba s popolom a vedľa nádoby aj za hrsť drveného uhlia.V niektorých urnách sa našli aj nezhorené kosti spopolnených ľudských tiel. Popolnice, obvykle zapustené do zeme, bývali prikrývané najčastejšie masami, ale aj inými nádobami i kamennými doskami. Súčasť hrobu tvorili milodary pozostávajúce z väčšej casti z keramiky a bronzových predmetov, v niektorom prípade až do 20 kusov, ale vo väčšine len 3-5 kusov. Bol to doposial najväčší preskúmaný mohylník lužickej kultúry na Slovensku.


Územie obce sa spomína r. 1208 ako “zem Basman” v listine nitrianského župana Tomáša. V listine sa rieši spor trenčianskeho šľachtica Benedikta s nitrianským biskupom pre majetky v okolí Trenčína, ktoré údajne nitrianský biskup neoprávnene vlastní.


Krásna Ves sa v listine uvádza ako Basman. Bol to jej najstarší známy názov písaný odvtedy v rôznych podobách (Bazna, Basna), ktorý sa udržal až do 16. storocia. Avšak názov Basna sa používal už vela desatrocí pred Basom. Pôvodný názov sa dáva tiež do súvislosti s horským masívom v katastri obce, pomenovaným Baské (Baskov kamen), ktorý tvorí hranicu s okresom Trenčín. Terajší názov Krásna Ves sa prvý krát v dnešnej podobe uvádza už v roku 1532 v daňovom súpise Trenčianskej stolice (Krásnaves). Neskôr sa častejšie stretávame s názvom Krásna (1549), Krásno (1598) a to aj so starším názvom Basna, až takmer do konca 19. storočia. V období silnej maďarizácie ku koncu 19. storocia dostala obec úradný madarský názov “Bankaraszna”. Po roku 1913 nesie názov Krásnejsa a po vzniku prvej CSR aj druhý názov Krásna Ves. V roku 1927 došlo k definitívnemu ustáleniu názvu obcí a osád v celej republike a od toho roku sa už dnešný názov obce Krásna Ves nezmenil.

Obce slatinskej doliny a rok ich prvej písomnej zmienky:

Obec: Rok prvej písomnej zmienky:
Krásna Ves 1208
Prusy 1208
Podlužnay 1295
Slatina nad Bebravou 1332
Timoradza 1355
Slatinka nad Bebravou 1481
Ľutov 1389
Čierna Lehota 1389
Šipkov 1389
Zlobiny 1389
Trebichava 1396

Richtári a starostovia OU v Krásnej Vsi od roku 1903:

Richtár/Starosta: Obdobie pôsobenia:
Štefan Tuchyňa 1903-1909
Ján Tuchyňa 1909-1913
Ján Bučko 1917-1923
Jozef Kolárovič 1923-1927
Jozef Tuchyňa 1927-1938
Ján Mišák 1938-1940
Peter Dvorský 1940
Ján Mišák 1940-1942
Ján Mišák 1944-1945
Štefan Bučko 1945-1946
Štefan Filin 1946-1948
Štefan Bučko 1948
Ján Peťovský 1948-1950
Štefan Bučko 1951-1957
Štefan Bačik 1957-1965
Vincent Žabár 1965-1982
Mária Matejová 1982-1994
Ing. Milan Došek 1994 -
NEPREHLIADNITE
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2018 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
PREDPOVEĎ POČASIA
Predpoved pocasia
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283