Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
09.08.2018 Pozvánka na 19. zasadanie OZ 10.08.2018
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 10.08.2018 o 18.30 h. devätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 19. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii: Samospráva - Dokumenty na schválenie
4.7.2018 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy
Obec Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy. Bližšie informácie nájdete tu: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditelky materskej školy.
NEPREHLIADNITE
Komunálne voľby 2018
Všetky informácie, ktoré sa týkajú komunálnych volieb 2018 získate tu: Komunálne voľby 2018
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Zber odpadov
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2018 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si novú virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283