Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Aktuality
25.11.2020 Pozvánka na 12. zasadanie OZ 27.11.2020
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 27.11.2020 o 18.00 h. dvanáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 12. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
11.11.2020 Výzva ZSE
ZSE vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Bližie informácie.
7.11.2020 Výsledky plošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Krásna Ves dňa 7.11.2020 - druhé kolo:
Celkový počet testovaných: 388
  • z toho s trvalým pobytom v obci: 267 z toho 2 pozitívni,
  • ostatní bez trvalého pobytu v obci: 121 z toho 0 pozitívnych.
Pozitívne testovaným prajeme skoré uzdravenie a všetkých zároveň upozorňujeme na povinnosť naďalej dodržiavať prijaté opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19.
Testovaciemu tímu na čele so zástupcom MO SR, príslušníkmi PZ SR, zdravotníckemu personálu, administrátorom, dobrovoľníkom z ODHZ a zamestnancom OcÚ ďakujeme za zabezpečenie mimoriadne korektného priebehu testovania.
Testovaným ďakujeme za účasť a zodpovedný prístup.
Všetkým prajeme veľa zdravia!
Aktuálne opatrenia:
1.11.2020 Výsledky plošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Krásna Ves dňa 31.10.2020:
Celkový počet testovaných: 423
  • z toho s trvalým pobytom v obci: 275 z toho 2 pozitívni,
  • ostatní bez trvalého pobytu v obci: 148 z toho 2 pozitívni.
Pozitívne testovaným prajeme skoré uzdravenie a všetkých zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržiavať prijatých opatrenia na zabránenie šírením ochorenia COVID-19
Najnovšie opatrenia:
26.10.2020 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívaných práv k lesným pozemkom.
Lesy Slovenskej republiky vyzívajú vlastníkov lesných pozemkov o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Bližie informácie..
05.10.2020 Pozvánka na 11. zasadanie OZ 09.10.2020
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 09.10.2020 o 18.30 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 11. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
30.09.2020 Výzva na zaplatenie nájmu za hrobové miesto
Obec Krásna Ves, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Krásna Ves , vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Krásnej Vsi.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN Obce Krásna Ves č.4/2011 o prevádzkovaní pohrebiska, je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby (nie je známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný).

Informácie o hrobových miestach na miestnom cintoríne v Krásnej Vsi možete získať na: stránke virtuálneho cintorína
18.08.2020 Pozvánka na 9. zasadanie OZ 21.08.2020
Starosta obce Krásna Ves zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 21.08.2020 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Obsah programu si môžete stiahnúť tu: Pozvánka na 9. zasadanie OZ. Dokumenty k zasadnutiu si môžete stiahnúť v sekcii : Samospráva - Dokumenty na schválenie
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2020
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2020 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Všetky informácie, ktoré sa týkajú volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 získate tu: Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2020
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283